Rekrutteringssvikt og mange ubesatte stillinger
I følge NAVs bedriftsundersøkelse fra oktober 2007 er det ca 15000 ubesatte stillinger i Norge innen ingeniør- og IKT-fag, samtidig var det kun 2,1 prosent av de som søkte samordnet opptak i 2007 som søkte seg til IT-studier. Et moderat anslag viser at samfunnet taper 7,5 mrd i året på kompetanseunderskuddet. IT-næringen har særlig behov for systemutviklere, programmerere og ingeniører, men også til ikke-tekniske stillinger er det stor behov for arbeidskraft i en næring som er i sterk vekst. NAVs ledighetstall fra januar 2008 viser at det er 27 prosent færre ledige innen ingeniør- og ikt-fag sammenlignet med i fjor, og nedgangen er sterkest blant systemutviklere og programmerere. Innen disse fagene er det i dag 0,7 prosent ledighet.  – Vår utfordring er nok at mange unge ikke vurderer oss rett og slett fordi de mangler informasjon om mulighetene innenfor vår næring. Selv om vi i dag er Norges tredje største næring har vi en stor kummunikasjonsutfordring, sier Hoff.

Viser mulighetene
IT-næringens rekrutteringskampanje; Shift.no, har som mål å få flere unge til å studere IT-fag. Målet er å øke søkertallet med 30% innen 2010. I løpet av kampanjeperioden skal 40 000 unge nås med budskapet om at ”Gjennom IT-studier kan du være med på å skape fremtiden, og utdanningen åpner døren til drømmejobbene”.  Selve navet i kampanjen vil være nettstedet www.shift.no. Dette skal være et nettsted der de unge kan skape, dele, lære og oppleve ved bruk av teknologi. Nettstedet skal også gi god og lettfattelig informasjon om jobb og studiemuligheter innefor IT. – Vi må bli flinkere til å få frem innholdet i vår næring. For det er et paradoks at IT-fagene knapt har vært mindre populære, mens ungdommen aldri tidligere har vært heftigere brukere av IT-verktøy, sier Hoff.

Kobler bedrifter, studiesteder og ungdom
Rekrutteringskampanjen skal være en storstilt dugnad i hele næringen. Elever skal inviteres til bedriftsbesøk og et rollemodellkorps av unge ansatte i IT-næringen skal reise rundt på videregeånde skoler å fortelle om jobb og studiemuligheter. Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom IKT-Norge, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for datateknikk ved NTNU, men både høgskolene og medlemsbedriftene i IKT-Norge vil bli involvert i kampanjen. – Vi opplever stor interesse både i bedriftene og fra studiestedene, her er vi enige om at det er behov for en felles dugnad, avslutter Hoff.