MMI har på oppdrag fra IKT-Norge gjennomført en analyse av interesseorganisasjonene på IKT-siden. Dvs Abelia, DnD, HSH Arena og IKT- Norge. Vi gjør denne typer undersøkelser fra tid til annen for å måle om vi jobber riktig. Undersøkelsen er gjennomført ved at MMi har gjennomført intervjuer med Stortingsrepresentanter, politisk ledelse i departementer, departementesråder, byråsjefer, ekspedisjonssjefer m. samt ledere i direktorater og tilsyn samt noen journalister som dekker IKT-området. Alt dette ligger det utfyllende om i analysen. IKT-Norge er meget fornøyd med målingen, som selvsagt er litt av en eksamen for oss. At vi er best er selvsagt noe vi liker, for det er kamp om både medlemmer og oppmerksomhet mellom organisasjonene. Vår målsetting med å gjennomføre en slik undersøkelse er å se om vi jobber riktig og om vi har gjennomslagskraft i vårt lobbyarbeid for IKT-næringen.
Som dere vil se av tallene har 47% av utvalget et meget godt totalinntrykk av IKT-Norge og 47% har et godt inntrykk. Dvs at 94% har et meget godt eller godt totalinntrykk av IKT-Norge. For våre konkurrenter har 14% er meget godt totalinntrykk av Abelia, 9% av DnD og 5% av HSH Arena (se side 17)

Når det gjelder samarbeid med de respektive som er blitt spurt sier 58% at de har et meget godt samarbeid med IKT-Norge . Til sammenligning har 20% et meget godt samarbeid med Abelia, 6% med DnD og 17% med HSH-Arena

HSH Arena er selvsagt helt nye, så det er ikke å vente at de kommer så høyt opp, men de scorer selvsagt på at HSH er en vel etablert lobbyorganisasjon som også har frontet IT saker tidligere.

MMI rapport