Alle selskapene fikk mulighet for å presentere seg og sine løsninger for NOKIAs ansvarlige. IKT-Norge jobber målrettet for å hjelpe norske selskaper ut. IKT-Norge er også ansvarlig for IKT-programmet i forbindelse med det kommende kongebesøket til Finland i juni i år. Vi vil sammen med NOKIA jobbe for at vi får en oppfølging under dette besøket. er du interessert i kongebesøket kontakt Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Bilde: Faksimile fra Dagens Næringliv mandag 10. april 2007