Heidi Arnesen Austlid kom til IKT-Norge fra stilling som prosjektleder for nettportalen Utdanning.no som eies av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Hun har arbeidet til sammen 5 1/2 år i UFD, først og fremst med arbeid knyttet til IKT i utdanningen og ulike informasjonsprosjekter. I 2001/02 ledet Austlid UFDs nasjonale lærerrekrutteringskampanje. Austlid ledet i 1996/97 det departementsnedsatte Ungdommens IT-forum, og i 1995/96 Norsk Elevorganisasjon. Austlid er 27 år og kommer fra Oslo.

Liv Freihow er ansatt som prosjektleder i IKT-Norge fra juni 2004. Freihow er utdannet MSc. i medievitenskap og globalisering fra London School of Economics, og MA i ledelse og kommunikasjon fra University of Southern California (USC). Hun skrev sin hovedoppgave om hvordan digitale medier kan endre og effektivisere tradisjonelle arbeidsmønstre. Freihow har erfaring som forskningsassistent ved USC, og har arbeidet med markedsføring og PR i til sammen tre år. Før hun tiltrådte stillingen i IKT-Norge jobbet Freihow som freelance informasjonskonsulent, i hovedsak med oppdrag for kunder fra IKT næringen. Freihow er 30 år og kommer fra Oslo.

Etter noen magre år med lav vekst og vanskelige tider for bransjen, girer nå IKT-Norge opp i takt med veksten i IKT-næringen. IKT-Norges arbeid vil i tiden fremover være rettet mot hva IKT kan bidra til for bringe Norge fremover som nasjon, vi er derfor svært glade for at vi nå har styrket laget.