DAB-nettet må fungere – det må være alles hovedfokus i tiden framover. IKT-Norge foreslår derfor innbyggernes DAB-app.

 

Dette kunne du også lese om i Aftenposten 9. desember 2016.
Dette kunne du også lese om i Aftenposten 9. desember 2016.

Vi er veldig tilfredse med at Stortinget vedtok, etter forslag fra SV, at Regjeringen bes “følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.”

– Det er viktig at beredskapen sikres og at folks opplevelse av manglende dekning tas på alvor. IKT-Norge foreslår derfor at myndighetene tilbyr en DAB-app – #DABihelelandet – der folk løpende kan melde inn dekningen i det området de befinner seg, sier adm. dir i IKT-Norge, Heidi Austlid.

En app og nettside hvor du kan rapportere problemer etter mal fra fiksgatami.no. Sted/gatenavn og GPS-koordinatorer registreres. Her kan forbrukere rapportere lokale problemer (som feks dekningsmangler osv).

#DABihelelandet

– Vi ønsker at innbyggere inkluderes i denne store omveltningsprosessen som av karakter kan minne om det å skifte fra venstre- til høyrekjøring, og at Regjeringen legger til rette for dette, fortsetter Austlid.

Det er viktig at dette ikke blir nok et stort offentlig portalprosjekt, men en løsning som er enkel å sette opp og lett å bruke.

Rapporteringsmuligheter gjøres enkelt tilgjengelig. I dette er det viktige momenter:

  • At dataene/informasjonen om alle innrapporterte feil osv. er offentlig tilgjengelige
  • At de innrapporterte sakene sjekkes ut av ansvarlig myndighet fortløpende
  • At myndighetene gir fortløpende tilbakemeldinger til innbyggerne
  • At data kan deles (åpne APIer, info kan lastes ned)

Forslaget om å følge slukkingen av FM-nettet nøye er helt i tråd med IKT-Norges tidligere anbefalinger. – Men skal det være noe poeng i å følge med, må Regjeringen også legge opp til at det tas beslutninger hvis det skjer noe. Av dette følger at det må ligge inne en opsjon om at man må kunne avvente nedstenging av andre fylker hvis større problemer avdekkes.

– Vi foreslår derfor at man for en fremtidig periode ikke slukker FM-nettet. Man kan la være å ha sendinger, men holde FM-nettet oppe i en periode – til vi er sikre på at DAB-nettet fungerer etter kravene, avlsutter Austlid.