IKT-Norge valgte i dag på sin generalforsamling et nytt styre. At kvinner er underrepresentert i IKT-næringen er velkjent.Tall fra en TNS Gallup-rapport laget for Oda Nettverk viser at kvinner er kraftig underrepresentert i næringen: kun 23 % av de som jobber i IKT-næringen er kvinner. IKT-Norge viser vei med et styre hvor det er like mange kvinner som menn. Samtidig som administrasjonen består av seks kvinner og fem menn.

– Jeg er veldig glad for det nye styret som generalforsamlingen valgte idag. Ikke bare har vi fått solide og kompetente personer, vi viser også at bransjen tar likestilling på alvor! Jeg er overbevist om at dette styret kommer til å vise veien slik at IKT-Norge befester sin posisjon som IKT-næringens organisasjon, sier Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge.

Styret IKT-Norge

Steinar Sønsteby       Atea

Anne-Sofie Risåsen     Capgemini

Monica Flo             Visma Unique

Toril Nag              Lyse

Grethe Viksaas         Basefarm

Kjartan Slette         Unacast

Tore Bjelland          Oracle

Tor Arne Viksjø        Dips

 

Vararepresentanter IKT-Norge

Sverre Hurum             Bouvet

Lill Hege Hals           Worksoft

Øystein Skiri            Boost

Nina Wilhelmsen         IBM

Vigdis Austrheim         Cisco Norge

Rune Paulseth            Facebook

Gunnar Evensen           TDC

Asle Svanøe              Telenor Norge

Steinar Sønsteby, Toril Nag med Heidi Aistlid i midten