– Plattformen er et godt utgangspunkt for viktige politiske satsinger for omstilling og vekst av Norge, sier Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

IKT-Norge gratulerer Venstre, Høyre og Frp med ny regjeringsplattform, og er glade for at partiene har lyttet til de innspill vi har gitt til forhandlingene.

– Vi ser nå frem til samarbeid med en ny regjering, sier Austlid.

Regjeringsplattformen inneholder mange ulike digitale satsinger som er viktige for næringen og det norske samfunnet, men for å lykkes er det essensielt at den grunnleggende digitale kompetansen i befolkningen er tilstrekkelig og oppdatert.

Det er avgjørende for Norges fremtidige konkurransekraft at vi har tilstrekkelig digital kompetanse, og vi savner per nå en forpliktende opptrapping av IT-studieplasser og digital kompetanse i alle profesjonsutdanninger. Det er viktig at alle arbeidstakere, uavhengig av hva de skal jobbe med, har tilstrekkelig digital kompetanse for å utøve sine yrker. Samtidig er det essensielt at vi utdanner flere teknologer for å sikre vellykket omstilling og vekst av landet.

I dag er allerede digitale næringer underbemannet, og behovet vil bare øke. I løpet av kommende regjeringsperiode må vi minimum utdanne 5000 årlig – i tillegg til de vi utdanner i dag. Behovet for IT-kompetanse vil øke markant i tiden fremover for at både offentlig sektor og private næringer skal kunne klare den omfattende omstillingen og digitaliseringen som må komme.

– Samtidig vil vi gi honnør til regjeringspartiene for å sikre at lærerutdanning og videreutdanning for lærere integrerer digital kompetanse i alle fag, også at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding allerede tidlig i skoleløpet, sier Austlid.

Det er bra med høye digitale ambisjoner, men regjeringen vil bare lykkes med disse ambisjonene om de samtidig gir et stort digitalt kompetanseløft. Det innebærer både økt utdanningskapasitet, faglig oppdatering av arbeidstakerne og en positiv holdning til bruk av utenlandsk arbeidskraft. Vi ser som nevnt dessverre ikke tydelige spor av et slikt digitalt kompetanseløft i regjeringsplattformen.

– Selv om plattformen i stor grad oppsummerer en etablert politisk enighet, samt legger til noen punkter fra Venstre som skal vurderes, er den likevel et godt utgangspunkt for viktige politiske satsinger for omstilling og vekst i Norge, sier Austlid.

Vi er glade for at ny regjering synliggjør viktigheten av et marked med fri konkurranse, men ser likevel med bekymring på at offentlig sektor de senere år i stadig større grad opptrer i konkurranse med næringen.