Norges fremste e-helse-selskap velger ny kurs med Awilhelmsen Capital som hovedaksjonær.

dips

Administrereende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS (i midten), sammen med investeringsdirektør Andreas Mørk (t.v) og administrerende direktør Arve Ree i Awilhelmsen Capital Holding. Foto: DIPS AS

Torsdag 12. april ble det kjent at Wilhelmsen-familiens investeringsselskap Awilhelmsen Capital kjøper 65 prosent av DIPS. Dermed har Norge sett sin største investering innenfor digital helse noensinne.

– Dette er et trendskifte vi bør legge merke til. Hittil har bransjer som olje, reiseliv og byggebransjen tiltrukket seg pengene. Nå ser vi en stor investering i digital helse, sier Nard Schreurs, direktør for e-helse i IKT-Norge.

Ukjent pris

Prisen er hemmelig, men ifølge Dagens Næringsliv hadde selskapet i 2016 et driftsresultat før avskrivninger, såkalt ebitda, på 57 millioner kroner. Med en prising på rundt 13 ganger ebitda, som er normalt for denne type selskaper, er verdien av hele selskapet vurdert til rundt 750 millioner kroner.

Det betyr at det er snakk om en sum på flere hundre millioner kroner, en uvanlig størrelse for bedrifter innen e-helse.

I pressemeldingen sier styreleder og tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen følgende om aksjekjøpet:

– Styret er veldig fornøyd med å få en så troverdig, seriøs og langsiktig norsk aktør inn som største eier i DIPS. Interessen for å ta del i videreutviklingen av selskapets topp moderne e-helseplattform har vært stor, og vi har i de siste årene hatt henvendelser fra en rekke norske og internasjonale selskaper – både finansielle og industrielle.

IKT-Norge gratulerer

DIPS er per i dag det fremste og største vi har i Norge innenfor digital helse.

– Selskapet startet opp i Bodø, og har vokst ut av helsesektoren med forankring i gode tradisjoner. Det er en eventyrlig stykke norsk næringshistorie i et blytungt marked – som digital helse har vært de siste tiårene, sier Schreurs.

Dips har ifølge DN 270 ansatte og over 360 millioner kroner i omsetning. Selskapet ble etablert for 30 år siden, og lager elektroniske pasientjournaler som brukes i tre av fire helseregioner.

– Vi gratulerer administrerende direktør Tor Arne Viksjø sammen med de andre ansatte for å være stolte og å ha tro på seg selv, sier Schreurs.

Norske e-helseselskaper har hatt et vanskelig marked å jobbe i. Der har vært lite kapital og villighet å investere i digital helse.

– Det er helt fantastisk at store investorer får øyne opp for potensialet i digital helse. Med Wilhelmsen på laget kan DIPS tenke langsiktig, både i Norge og i utlandet. La oss håpe at andre norske investorer følger etter, avslutter Schreurs.

Pressemeldingen fra DIPS

Les mer om oppkjøpet på DN.no

Til info: DIPS er medlem i IKT-Norge, og selskapets administrerende direktør Tor Arne Viksjø sitter i vårt styre.