IKT-Norge gratulerer statsministeren og alle nye og eksisterende statsråder med viktige utnevnelser.

Som interesseorganisasjon for det digitale næringslivet jobber IKT-Norge med en rekke ministre for å øke digitaliseringstakten og skape ny konkurransekraft for Norge. Vi ser frem til å samarbeide med både nye og allerede erfarne statsråder som beholder sine eksisterende eller har fått nye ansvarsområder

– Vi er klare for et godt og konstruktivt samarbeid med alle fagstatsrådene, sier IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid, og fortsetter:

– Jan Tore Sanner har vist sterkt engasjement for digitalisering av offentlig sektor. Vi håper at han bringer dette med seg når han nå får ansvaret for å gi ungene våre digitale kunnskaper. Statsråd for høyere utdanning Iselin Nybø har vært en viktig støttespiller for å øke antallet IT-studieplasser da hun var stortingsrepresentant. Vi har forventninger til at hun ikke glemmer sitt tidligere engasjement når hun nå får større påvirkning på å kunne øke kapasiteten på IT-utdanningene, sier Austlid.

Monica Mæland som kommunalminister vil videreføre departementets ansvar for digitalisering. Hun er en erfaren politiker, men har ikke jobbet mye med digitaliseringsfeltet før.

– Vi bidrar gjerne med innspill på hvordan kommune og stat kan fungere bedre for innbyggere og ansatte med økt digitaliseringstakt, sier Austlid.

Vi hadde ønsket at digitaliseringsansvaret ble flyttet til en egen statsråd i Finansdepartmentet, slik våre naboland har gjort for å få økt trykk og fart og hente ut gevinstene av bedre organisering som følge av digitalisering. Når det nå videreføres i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det viktig at Statsministeren og Finansministeren følger opp tett.

– Det er bra at Paul Chaffey fortsetter og kan ivareta kontinuiteten i Regjeringens digitaliseringsarbeid, avslutter Austlid.