Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Besøk vårt seminar om utenlandsk sourcing 12. juni!

Norge opplever en knapphet på IKT-kompetanse. Det medfører at norske IKT-bedrifter bruker mye tid og resurser for å få tak i nok kvalifisert personell.

Dette kan bli en real brems for utviklingen av Norge som en ledende IKT-nasjon. Selv om alle bedrifter har sine egne interesser og konkurrerer om de samme kloke hodene, deler alle også et felles mål om at gode ideer i Norge ikke må forhindres fra å vokse seg store.

For IKT-næringen er god kompetanse nøkkelen til å kunne vokse. IKT-Norge bidrar på mange måter til å øke tilgangen på kompetanse. Først og fremst ved å satse på de kloke hoder her i landet, gjennom for eksempel Lær kidsa koding! og gründercampen i gang på Norges største ungdomsskole.

IKT-Norge bidrar også i E-skills for jobs 2014 og presser på regjeringen å løfte IKT på skolene. IKT-Norge er også veldig aktiv i å samle bransjen rundt nye digitale læremilder.

IKT-Norge har også utarbeidet en «Guide til utenlandsk arbeidskraft for norske IKT-bedrifter«.

Match med utlandet 

Men uansett vil resursene i Norge ikke være nok til å dekke behovet nå både offentlig sektor, helsesektoren og næringslivet digitaliserer alt de har. Mange bedrifter har med vekslende resultater koblet seg opp mot resurser i utlandet, gjennom off shoring, å sette opp egne avdelinger i andre land eller ved å hente eksperter til Norge.

IKT-Norge ønsker å hjelpe medlemmene med smidigere tilgang til det internasjonale arbeidsmarkedet. Vi starter et Forum for rekruttering og kompetanse, med fokus på hvordan norske IKT-bedrifter kan benytte seg av internasjonal kompetanse.

I dette forumet ønsker vi å se på tre hovedområder:

  • å finne ressurser i utlandet gjennom å sette opp en avdeling eller samarbeide med bedrifter i andre land (offshoring)
  • å hente utenlandsk kompetanse inn til Norge
  • å utveksle erfaringer rundt disse temaene, slik at vi deler på og lærer av hverandre. (opplæring, fellesmøter)

Møtene og andre aktiviteter er åpne for alle som er medlemmer i IKT-Norge.

Første møte er 12. juni. Interesserte melder seg til nard@ikt-norge.no.