IKT-Norge inviterer medlemmer til å være med på næringslivsdelegasjon til Kenya i februar 2020.

Reisen er i samarbeid med Innovasjon Norge og i forbindelse med et planlagt offisielt Kenya-besøk av H.K.H. Kronprins Haakon.

I Nairobi vil IKT-Norge i samarbeid med Innovasjon Norge holde en sesjon for næringslivsdelegasjonen med fokus på IKT og digitalisering.

Teknologi er nøkkelen til bærekraftige løsninger, og vi skal blant annet vise vårt nyetablerte prosjekt for oppstartselskaper, med fokus på hvordan dette kan åpne markeder for norske aktører. Vi benytter anledningen til særlig å synliggjøre muligheter for norsk edtech-næring.

kenya getty images

Aktiviteter, seminarer og arrangementer for den samlede Norge-delegasjonen vil omhandle følgende sektorer:

  • IKT og digitalisering
  • Fornybar energi
  • Investering
  • Smarte byer
  • Landbruksteknologi

Næringslivsdelegasjonen skal bidra til å styrke norsk samarbeid med Kenya gjennom felles handelsinteresser, med fokus på bærekraftige løsninger. Delegasjonen gir gode muligheter for nettverksbygging og læring for selskaper som er interesserte i å utforske eller vokse i Kenya og/eller Øst-Afrika.

Hvorfor Kenya?

Kenya er den største økonomien i Øst-Afrika med betydelig vekst de siste årene. Landet er økonomisk-, finansiell- og transportmessig hub i Øst-Afrika og med det en naturlig inngangsport for regionen. Kenyas BNP har hatt en gjennomsnittlig økning på fem prosent de siste 10 årene. Landet en digital leder i Afrika, og på god vei til å ta en rolle også globalt.

Landbruk er hjørnestenen i den kenyanske økonomien som står for rundt en tredjedel av landets BNP. Rundt 75 prosent av landets jobber er relatert til landbrukssektoren. I 2018 lanserte den kenyanske regjeringen Big Four satsingen, som fokuserer på matsikkerhet, tilgjengelige boliger, mer produksjon og tilgjengelige helsetjenester.

Handel mellom Kenya og Norge

Handelen mellom Kenya og Norge er nesten tredoblet siden 2004. Vi ser økende samarbeid innen IT, fornybar energi og teknologi. Norfund har en portefølje på 230 millioner dollar i Kenya, og har blant annet investert i landets største vindpark, the Lake Turkana Wind Power Project.

Melde deg på her

Har du spørsmål om næringslivsdelegasjonen, sesjonen eller praktiske spørsmål om reisen kan du ta kontakt med vår direktør for strategi- og forretningsutvikling Fredrik Syversen (fs@ikt-norge.no), eller kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen (Line@ikt-norge.no).