Fornyingsministeren uttalte nylig til pressen at hun savner politikerkollegaer å diskutere IKT-politikk med. Dette tar IKT-Norge på største alvor og inviterer samtlige partier på Stortinget til debatt om fremtiden for norsk IKT-politikk.

Vi ønsker politikernes syn på hvordan Norges tredje største næring kan bidra til effektivisering, kompetansebygging, verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet, samt hva det politiske bidraget bør være for å sikre denne prosessen.


 

Påmeldte politikere:

FrP: Ulf Erik Knudsen, stortingsrepresentant
H: Trond Helleland, stortingsrepresentant
V: Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder
KrF: Sverre Vatnar, politisk rådgiver
SP: Geir Pollestad, statssekretær
AP: Truls Wickholm, stortingsrepresentant
SV: Heidi Grande Røys, statsråd

Dato: 21 august 2009

Tid: 08.30 – 10.30

Sted: Hotel Bristol, Maud-salen
 

Møtet er et presse- og publikumsarrangement.
 

Påmeldingsfrist: 19 august.
Spørsmål? Kontakt Liv Freihow, lf@ikt-norge.no eller Maria Angell Dupont, md@ikt-norge.no