Skattefunn

Hva er Skattefunn og hvordan få tilskuddet? Skattefunn gir bedrifter med direkte eller indirekte utgifter til forskning og utvikling (FoU) mulighet til å få dekket inntil 20% av kostnadene fra staten gjennom skattefradrag eller ved utbetaling fra staten hvis man ikke er i skatteposisjon. Søknad for kostnader påført i 2004 må være godkjent av Norges Forskningsråd innen 31 desember og det anbefales at søknad sendes innen 1 desember. Kurset gir en innføring i hvilke kriterier som må være oppfylt for å oppnå skattefradrag, hvordan nå frem med et godkjent prosjekt og praktiske innspill i forhold til utarbeidelse av søknad mv. Kurset vil gi våre medlemmer de beste forutsetninger for å oppnå den statsstøtte og skattefordeler Skattefunn gir.

Foreleser er advokat Sverre Hveding i advokatfirma DLA Nordic. Hveding er partner og faglig leder av skatteavdelingen i DLA Nordic. Han har flere ganger vært brukt som foredragsholder for Den Norske Advokatforening og for andre bransjeforeninger.

Kurset vil bli holdt i DLA Nordics lokaler i Oslo. Adresse Olav Vs gt. 4.

9. november 2004 kl. 14:00 – 16:00

Påmedling:  bt@ikt-norge.no 

 

        Offentlige anskaffelser

Muligheter og fallgruver. Kurset vil gi en kort innføring om hovedreglene i regelverket og anbudsrett generelt. Kurset vil gi våre medlemmer grunnleggende forstålese regelverket og derigjennom kunne bruke de mulighetene som regelverket gir, samtidig som det fokuserer på mulige feller. Det vil bli lagt vekt praktiske eksempler og gitt råd og vink.

Foreleser er advokat Are Hunskaar i advokatfirma DLA Nordic. Hunskaar er partner og arbeider i stor utstrekning med Offentlige anskaffelser. Han har holdt kurs i temaet for bransjeforeninger og skreddersydde seminarer for klienter.

Kurset vil bli holdt i DLA Nordics lokaler i Oslo. Adresse Olav Vs gt. 4.

16. november 2004 kl. 14:00 – 16:00

Påmedling:  bt@ikt-norge.no