Dette er vi meget godt fornøyd med og det er nå håp for at de hvite flekkene på kartet endelig kan få bredbåndstilgang. IKT-Norge forutsetter at de bevilgede midler går til faktisk bredbåndsutbygging for å sikre alle like digitale muligheter. Vi er spent på reaksjonen fra de som har gitt uttrykk for at ekstra midler til bredbånd skulle være overflødig.  Pengene må imidlertid  ikke forsvinne inn i administrasjon. Det er geldelig at Finmark ser ut til å bli prioritert. Det er sterkt nødvendig siden stamnettet er sprengt og det trengs store midler til utbygging av et transportnett i Finmark.

Samtidig som vi gleder oss over den rekordhøye bevilgningen vil vi være på vakt og følge nøye med på hvordan pengene til bredbånd blir brukt. Dette gjelder særlig bevilgningene fra Kommunaldepartmentet. I gledens stund vil vi rette en sterk advarsel mot den praksis som Oslo kommune har lagt seg på i Bjørvika, nemlig å kreve grunnleie for å ha fiberkabel i bakken. Det offentlige kan ikke gi med en hånd og ta med den andre. Dette er ikke konstruktiv politikk for å fremme innovasjon og verdiskaping. IKT-Norge stiller seg for øvrig tvilende til det juridiske grunnlaget for å illegge en fiberavgift i Oslo. Det er imidlertid gledelig at Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rune Gerhardsen, sammen Venstre i Oslo ønsker å ta opp denne saken til vurdering.

IKT-Norge kommer tilbake til andre IT-saker i revidert senere

For mer informasjon eller kommentarer kontakt Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT-Norge tlf 92022354 eller Heidi Austlid 90745210