IKT-Norge har lenge oppfordret regjeringen til å følge i Obamas fotspor og se bredbåndsutbygging som et viktig krisetiltak. Med 83 millioner ekstra kroner i potten føler IKT-Norge seg hørt.

 – Tilgang til bredbånd vil være av avgjørende betydning for å delta i et moderne demokrati. Deler av Norge har så spredt befolkning at det ikke er mulig å opppnå velfungerende markeder, derfor er denne bevilgningen så viktig. IKT-Norge vil alltid være opptatt av at de digitale motorveiene er så breie og når så mange som mulig, avslutter Hoff.