port_rc_ha_01Om ryktene stemmer er IKT-Norge meget glade for et nytt kommunal- og moderniseringsdepartement. Det største problemet i det norske digitaliseringsarbeidet har vært manglende kobling mellom stat og kommune.- Om ryktene stemmer har Erna Solberg tatt et meget viktig grep for modernisering av offentlig sektor, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

At digitalisering legges til et departement med tverrgående myndighet og økonomisk makt er veldig smart. Da kan sikre koordinering, gjennomføring og effektivisering på statlig og lokalt nivå. Sterk styring kan gi oss kortsiktig og langsiktig effektivitet i alle ledd, og bedre service til brukerne.

– Innbyggerne kan nå oppleve en effektiv og tilgjengelig offentlig sektor, sier Austlid.I Danmark er digitalisering et sentralt virkemiddel i regjeringens plan for å skape ny økonomisk vekst mot 2020, og de har satt seg svært konkrete mål gjennom et helhetlig program på tvers av sektorer for å klare det. Dette skal spare ressurser og det skal hjelpe innbyggere til å betjene seg selv i stedet for å oppsøke et offentlig kontor. Det gir innsparinger på 5 milliarder årlig for kommune og stat, og bedre tjenester til innbyggerne.

Det koster 110 kroner å betjene et brev, mens bare 3 kroner å betjene en digital henvendelse. Med 33 millioner henvendelser til danske kommuner gir det  årlig innsparing på 700 millioner. Danskene har derfor valgt å lage mange og gode digitale selvbetjeningsløsninger, mens saksbehandlerne i kommunene kun tar seg av de kompliserte sakene. – Det gir både fornøyde medarbeidere, tilfredse innbyggere og ikke minst en langt bedre økonomi, sier Austlid.

I Danmark har de også gjort en annen vesentlig ting. Staten har gjort investeringer i felles løsninger som Min Side, eID, digital postkasse og andre løsninger som alle benytter seg av. – Da forsvinner hindre, og i kombinasjon med økonomisk styring får de det til, sier Austlid.

I Norge har vi flere gode løsninger på nett, men de store gevinstene får vi først når volumet av offentlige tjenester er så stort at det gjør hverdagen vår enklere fordi vi kan betjene oss selv, samtidig som offentlig sektor kan frigjøre ressurser.

Skal vi oppnå de samme effektene som danskene, må stat og kommune gå i samme takt og digitaliseringen må styres med hard hånd. I Norge står den kommunale selvråderetten sterkt, men det er ikke viktig at IKT-løsningene er like mange som det er antall kommuner. I en kartlegging IKT-Norge utførte i 2012, sier 8 av 10 kommuner at de ønsker  seg statlig styring. Vi har også spurt det nye Stortinget om det samme, og 7 av 10 ønsker at staten skal styre kommunene slik de gjør i Danmark. Nettopp ressursbruk i stat og kommune må være sentralt i debatten om kommunestruktur og organisering.

– Den lokale selvråderetten må tilsidesettes i digitaliseringsarbeidet, og staten bør gjøre de store investeringene av felles løsninger for hele offentlig sektor, avslutter Austlid.