På oppdrag fra Miljøverndepartementet foreslår Statens forurensningstilsyn å forby en rekke miljøgifter i forbrukerelektronikk.

I ytterste konsekvens kan dette bety at salg av flat-TV-er, mobiltelefoner, datamaskiner og annen forbrukerelektronikk blir forbudt i Norge.

Elektronikkbransjen og IKT-Norge frykter tomme butikkhyller og tapte arbeidsplasser dersom de foreslåtte miljøreglene vedtas. Lovforslaget gir forbud mot en rekke miljøgifter, blant dem bromerte flammehemmere, som i dag er vanlig i svært mange elektroniske apparater.

Les mer i Aftenposten

Les Aftenpostens artikkel: Bjørnøy: – Vil ikke tømme butikkhyller

Les Aftepostens artikkel: Elektronikkforbudet forundrer Europa

Les vår høringsuttalelse til SFT