Selvsagt er det viktig å vise seg frem, men regjeringen med unntak av statsråd Heidi Grande Røys, ser ut til helt å ha glemt at IKT-næringen er Norges tredje største næring målt i omsetning, og Norges viktigste næring fordi vi bidrar til å gjøre andre næringer mer konkurransedyktige og offentlig sektor mer effektiv.

Les hele pressemeldingen fra IKT-Norge her