Deltagere i Grønn IT forplikter seg til å bidra til reduksjon av energibruk og andre negative klimaeffekter, både gjennom teknologi de selv utvikler og bruker, og gjennom løsninger de tilbyr kundene. De skal jobbe for å bevisstgjøre norske bedrifter slik at mer miljøvennlig datateknologi tas i bruk, gi råd, og utvikle informasjon om hvordan energibruk knyttet til IT kan og bør reduseres.

Bakgrunnen er flere rapporter som tyder på at mye kan gjøres for å bidra til et bedre miljø gjennom energisparing innen IKT-bransjen. Beregninger forteller at hele verdikjeden for fremstilling, transport, salg og drift av IKT-utstyr står for et utslipp av drivhusgasser som tilsvarer utslippet fra hele verdens luftfart.

I lys av dette og den økende klimabevisstheten har IKT- selskaper i lengre tid utviklet mer klimavennlige og energibesparende løsninger som de både tar i bruk selv og tilbyr sine kunder. De er løsninger inne hele spekteret av utstyr, verktøy og ekspertise, i form av maskinvare, programvare og tjenester.

Grønn IT har som en del av sin ambisjon å gjøre norske bedrifter oppmerksom på hva som finnes av energibesparende og klimavennlige tilbud fra leverandørene.

Samtidig er dette et bidrag til å skape oppmerksomhet omkring klimasituasjonen og hva som kan gjøres ved hjelp av moderne teknologi for å bidra til å bremse og stabilisere en uønsket utvikling.

På Internett er det opprettet et eget websted, www.grønnit.no eller www.gronnit.no, som et merkenøytralt ressurssenter for rapporter, statistikk, råd og veiledning rundt temaet klima og IKT.  Det er også og en portal til deltakende selskapers informasjon om energieffektive og klimagunstige produkter og løsninger innen IKT.

Webstedet er også planlagt som et forum for IKT-Norges og medlemsbedriftenes aktiviteter, konferanser, myndighetskontakter og andre initiativer på dette området. Her vil man også finne lenker til mediedekning av temaet i Norge og andre land.

– Vi er ydmyke når vi nå setter fokus på klimautfordringen i vår egen næring. Vi erkjenner at vi er en del av problemet, men vi er også en del av løsningen når det gjelder klimautfordringen. Våre medlemsbedrifter jobber steinhardt hver dag for å utvikle kompetanse og lage løsninger som er mindre belastende for klimaet. Dette skal vi vise frem, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.
– Sammen med norske miljømyndigheter ønsker vi også å påvirke internasjonale produsenter og EU for å bidra til mer miljøvennlige produkter. Samtidig skal vi jobbe med praktiske tiltak for å kutte eget energiforbruk, avslutter Hoff.

Medlemsbedrifter ved etableringen:

IBM
Microsoft
Accenture
Cisco
HP
Lenovo
Lexmark
Fujitsu-Siemens
Bedriftssystemer
Tandberg
EMC
Sun
Commaxx
Brother
Umoe IKT

Samarbeidspartnere ved etableringen:

GRIP
Enova
Elretur
CO2focus

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Liv Freihow, IKT-Norge, mobil 482 50 924
Generalsekretær Per Morten Hoff, IKT-Norge, mobil 92022354

Websted:

www.grønnit.no
www.gronnit.no
www.thegreengrid.org
www.ikt-norge.no