CAsinoKulturminister Hadia Tajik har sett ned en ekspertgruppe som skal se på den teknologiske utviklingen på pengespillområdet, med særlig fokus på nye medier og plattformer for tilbud av spill.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier, representerer IKT-Norge i utvalget. På regjeringen.no skriver Kulturdepartementet følgende:

– Den teknologiske utviklinga går svært raskt. Ei samansmelting av ulike plattformer for spel vil gjere at pengespel vil bli lettare tilgjengelege. Ekspertgruppa skal gje råd om korleis me òg i framtida kan ha ein samfunnsmessig forsvarleg marknad for pengespel, seier kulturminister Hadia Tajik.

Ekspertgruppa skal vurdere om gjeldande lovgiving er tilstrekkeleg for å regulere nye former for spel. Ho skal også kartleggje konkurransen som den norske pengespelmarknaden møter frå pengespel utan norsk løyve, og fremje forslag til tiltak som kan verne norske pengespel.

Ekspertgruppa består av 10 medlemmer med representantar frå den norske pengespelmarknaden og dataspel- og teknologibransjen, i tillegg til Forbrukarombodet og Medietilsynet. Direktør ved Lotteritilsynet Atle Hamar skal leie gruppa og leggje fram ein rapport innan 15. desember 2014.

Medlemmer i ekspertgruppen:

 • Leder Atle Hamar
 • Jørgen Tharaldsen, Artplant
 • Bente Øverlie, Forbrukarombodet
 • Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
 • Thomas Haugan Hepsø, Medietilsynet
 • Carl Fredrik Stenstrøm, Norsk Rikstoto
 • Jan Peder Strømslid, Norsk Tipping
 • Ingvild Myhre, Rådgiverne AS
 • Anita Fjærem, Technobigo Scandinavia
 • Silvija Seres, Teknologirådet
 • Rune Mentzoni, Universitetet i Bergen

Mandat for gruppen finner du her (pdf).