Samferdselsdepartementet har i dag gått ut med informasjon om at det ledige frekvensområdet etter analog tv-kringkasting skal benyttes til mobilt bredbånd. Det aktuelle frekvensområdet som blir ledig strekker seg fra 790 til 862 Mhz og kalles ”den digitale dividenden.”

Dette har vært en kampsak for IKT-Norge, og våre medlemmer sier Per Morten Hoff i IKT-Norge, som er svært glad for beslutningen. Vi har akkurat skrevet et langt kapittel til politikerne om den digtale dividenden og hvor viktig det er at den går til mobile tjenester og ikke til flere TV-kanaler. Nå kan vi krysse av dette som en seier, og Samferdselsdepartementet skal ha ros for en klok avgjørelse. Dette viser at regjeringen har begynt å ta IKT-næringen på alvor, og at forståelsen for hvor viktig IKT er for hele samfunnet er i ferd med å synke inn. Avgjørelsen kom ikke uventet siden vi har møtt stor forståelse for vår argumentasjon, og at dividenden i våre naboland også har gått til mobile tjenester.

– Frigjorte frekvensressurser fra den digitale dividenden skal brukes til moderne mobile kommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd landet over, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. Rapporten bredbånd 2.0 – staus og utvikling mot 20015, som ble utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet av Econ og Nexia, viste med all mulig tydelighet hvor viktig det  i et samfunnsøkonomisk perspektiv var at dividenden gikk til mobile tjenester. Utbyggingen av LTE (4 generasjons mobile tjenester og mobilt bredbånd) for å dekke restmarkedet, dvs de områder hvor markedet ikke ser seg tjent med å bygge ut høyhastighets mobilt bredbånd, og hvor det offentlige må gå inn med støtteordninger, viser en slående forskjell i følge rapporten på offentlige kostnader med uten digital dividende. Rapporten anslår at tilskuddsbehovet med digital dividende vil være 470 millioner NOK, mens tilskuddsbehovet dersom man ikke fikk den digitale dividende ville være over 1.5 milliarder kroner.

IKT-Norge tror at rapporten har vært et tungtveiende argument for å feie enhver tvil tilside når det gjelder hvem som skal få den digitale dividenden. Den store taperen er NTVog Riks-TV som tidligere har uttalt at dere forretningsmodell ville stå i fare for å falle sammen dersom de ikke fikk dividenden. Dagens Riks-TV kunder har nok lite å frykte, men beslutningen fra Samferdselsdepartementet gjør at Riks-TV/NTV kan se langt etter muligheten for å utvide sitt programtilbud med nye HD-kanaler. I alle fall om man skal tro på argumentasjonen som har vært ført fra den kanten.

IKT-Norge tror at med dagens avgjørelse så vil investeringslysten hos mobiloperatørene øke vesentlig i tiden som kommer. Det uavklarte spørsmålet om tilgang til nye frekvenser har satt mange prosesser på vent hos mobilaktørene. Tilgang på nye frekvenser vil kunne gi oss nye mobile tjenester, vesentlig større fart i nettet og muligheter for høyhastighets mobilt bredbånd til hele Norge. I tillegg vil avgjørelsen gjøre det mulig å tilby lovlige streamingløsninger med høy kvalitet for musikk og film.