Fredrik Syversen stiller på høring om statsbudsjettet 2015 i dag på Stortinget. Våre innspill vil generelt handle om de mulighetene og utfordringene dagens situasjonen innen IKT gir, og spesielt om hvordan vi skal få til utrulling av velferdsteknologi i Norge raskt. I tillegg setter vi fokus på momsproblematikken for sykehusene våre som ennå ikke er løst.

 

Fredrik Syversen (IKT-Norge) hadde en kort med kraftig appél til politikerne på frokostseminaret om helse og it. (Foto: Erik Holten)