Torsdag 11. februar arrangerte IKT-Norge og Norsk Industri i samarbeid workshopen «Digitalisering av industrien» på Næringslivets hus. Hensikten med dette var å sette lys på de teknologiske utfordringene vi står ovenfor, og hvordan våre to bransjer kan jobbe sammen om å løse dem.

Workshopen var også en arena for å bidra til erfaringsutveksling, samt knytte kontakter. De inviterte var ledere fra IT -og industribedrifter som enten er medlem hos IKT-Norge eller Norsk Industri.  «Dette er første gang vi holder et seminar i samarbeid med Norsk Industri, og vi håper å få til økt samarbeid i fremtiden, blant annet gjennom et felles oppsummerings-dokument», sier Roger Schjerva.

IMG_8813

Industrien må digitaliseres!

Etter å ha blitt invitert til Nærings -og fiskeridepartementet dagen før for å dele våre synspunkter til den kommende Industrimeldingen, hvor vårt hovedbudskap var at industrien må digitaliseres, ble denne workshopen en god oppfølging for arbeidet vårt med Industri  4.0.

Det er i dag en hype rundt delingsøkonomien, men vi må rette dette over mot en diskusjon om smart digitalisering av industrien. Industrien er et stort, nytt markedsområde for norsk IT-næring. Og for den tradisjonelle industrien er smart digitalisering viktigste kilde til et sprang i produktivitet.Nå kan vi få et samarbeid, og lære av hverandre! Sier Roger Schjerva i sin åpning av workshopen.

Håper på samarbeid mellom våre to bransjer

Dagen ble avsluttet med foredrag fra vår Torgeir Waterhouse, som snakket om fremtidens internett, og avrunding fra Heidi Austlid.

– Jeg håper dette er bare begynnelsen på et godt samarbeid mellom våre to bransjer og organisasjoner, avsluttet Heidi Austlid.