IKT-Norges nye standardavtaler er nå publisert og klare til bruk – i totalrevidert drakt.

f088a758 4cb2 4378 8d22 03741b2c7be4
Gisle Årnes, partner i advokatfirmaet SANDS, advokat Lars Andre Strøm Arnesen i SANDS og politisk rådgiver i IKT-Norge, Helge Blyberg, gleder seg nå til å lansere de nye avtalene.

– Forrige revisjon var i 2010, og mye har skjedd både med teknologi og jus siden den gang, sier Helge Blyberg, politisk rådgiver i IKT-Norge.

Bransjen ba om brukervennlige og balanserte avtaler

Medlemmene i IKT-Norge har gitt forslag til forbedringer i avtalene, og hovedbestillingen var at de nye avtalene skulle være mer brukervennlige, balanserte og fleksible.

– Vi mener at vi har fått et veldig godt resultat, og gleder oss til at de kan tas i bruk i bransjen. Formålet er at det skal bli enklere å inngå avtaler, sier Blyberg.

Juridisk kvalitetssikring hos SANDS

SANDS har tatt innspillene fra bransjen, bearbeidet dem og stått for den juridiske kvalitetssikringen i arbeidet.

Gisle Årnes er partner i advokatfirmaet SANDS, og har ledet teamet i SANDS med teknologi- og personvernadvokater som det siste året har kartlagt og gjennomgått eksisterende avtaler, samt sammenliknet med avtaler som allerede er i markedet. Med i teamet er blant andre advokat Lars Andre Strøm Arnesen.

– På bakgrunn av innspillene fra IKT-Norges medlemmer samt vår juridiske gjennomgang har vi laget nye avtaler som tar hensyn til hvordan IT-kontrakter inngås i praksis nå, forteller Årnes.

– Avtalene skal dessuten oppdateres kontinuerlig, for første gang allerede til våren, sier Strøm Arnesen.

Avtalene ligger nå ute, og kan brukes fritt ut året (2019).

Gå til avtalene

Tydelige veiledere og standardisering

Med de nye avtalene følger også tydelige veiledning. Dette for å sikre en brukervennlig opplevelse og å unngå konfliktsituasjoner.

– Vi er opptatt av å gi god veiledning til bilagene for å unngå konfliktsituasjoner. Veiledende tekst finner en i selve bilagene, forteller Årnes. Det finnes også forklaringer til selve avtalene.

– Vi har også vært nøye på å sørge for en gjennomgående begrepsbruk, som kun avviker der det er nødvendig. I tillegg har vi lagt vekt på å korte ned avtalene der det ikke går ut over meningsinnholdet, sier Arnesen.

Les Selmers omtale av våre nye standardavtaler hos Lov & Data

Fakta om IKT-Norges nye standardavtaler:

Avtalemalene skal være:

1. Brukervennlige  

Klart og presist språk. Overflødige formuleringer kuttes.

2. Fleksible

Malene er kun et rammeverk som skal kunne tilpasses partenes behov.

3. Balanserte  

Malene skal verken være kunde- eller leverandørvennlige, men rettferdig for begge parter.

Oppsummering av arbeidet:

 • Avtalene er mindre omfangsrike
 • Avtalemalene er harmonisert
 • Nye bestemmelser er lagt til:
  • Avbestillingsrett og stansing underveis i prosjekter
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Regulering av standardbetingelser

skjermbilde 2019 09 23 kl 13 40 55

Et klart språk:

 • Definisjoner er kun brukt når det er strengt nødvendig
 • Korte og aktive setninger
 • Substantiver er brukt fremfor pronomen
 • Regelen først i setningen
 • Bruk av punktlister for å angi kriterier eller vilkår

Kontraktsfamilien

skjermbilde 2019 09 23 kl 15 22 28