Arendalsuka er en årlig arena som nå arrangeres for syvende gang, og setter ny rekord hvert år i antall besøkende. Der møtes små og store beslutningstakere fra hele det norske samfunnet.

I august samler Arendalsuka nasjonale toppolitikere, media og øvrige viktige aktører innenfor samfunns- og næringsliv. I 2107 var det over 50 000 besøkende og 200 utstillere.

– Det er derfor viktig for IKT-næringen å være til stede og vise hvordan vi sammen kan bidra til å bygge en bedre fremtid, sier IKT-Norges Arendalsuke-ansvarlig, Roger Schjerva.

Vise frem bredden i norsk IKT-næring

IKT-Norge ser frem til å benytte Arendalsuka til å vise frem hvem den norske IKT-næringen er, hvordan vi kan bidra til økt verdiskaping, og ikke minst hvordan vi kan løse viktige samfunnsutfordringer, som klimautfordringen og eldrebølgen.

– Gjennom ulike arrangementer vil vi i år vise frem bredden i den norske IKT-næringen – fra de som jobber med de teknologiske løsningene som kan få barna våre til å lære bedre, de som jobber med fremtidens helse, til de som bygger den infrastrukturen som er forutsetningen for resten av det digitale samfunnet, nemlig nettene og datasentrene, forteller Schjerva.

I løpet av uka får IKT-Norge dessuten besøk av flere ministre og viktige aktører i næringslivet. På blokka har vi med andre ord både koding, kompetanse, helse, bærekraft, digital infrastruktur med mer.

Foreløpig oversikt over våre arrangementer i løpet av uka:

Hvordan skal vi få fiber til alle?

Ødelegger dagens sikkerhetsfokus for FNs bærekraftsmål?

Kompetanse – hvordan evne å bygge digital kapasitet?

Inkludering & digitalisering

Kan ny teknologi gi bedre helsetjenester?

Afterwork Arendal

Workshop: Tjenestedesign, brukerinvolvering og innovativ tjenesteutvikling

Helsenæringen: Ny olje eller fata morgana?

Datasenterne – den nye kraftkrevende industrien

Kunstig intelligens, sikkerhet og fremtidens teknologi

• Digital kompetanse i en digital tid – hvordan lykkes vi?

Hvordan kan norsk teknologi både skape arbeidsplasser og løse bærekraftsmålene?

Kunstig intelligens til folket!

Her fyller vi på så snart arrangementene er oppe og går – følg med!

Ønsker du og din virksomhet å bidra?

IKT-Norge er til stede på Castelle hele uken, på solsiden av Pollen, et mye besøkt område i denne perioden. Vi har et ønske om å fylle Castelle med ulike typer teknologiarrangementer. Vi har fortsatt noen åpne flater, og dersom flere selskaper har et ønske om å være partner og/eller kjøre sine arrangementer hos oss må de ta kontakt snarest med Thea Rode på e-post thea@ikt-norge.no.

Nytt av året er at vi hver ettermiddag står for et sosial arrangement, med én inspirasjonstale, bobler og lave skuldre. Dette vil finne sted på Castelle – mer info kommer.

For de som ønsker å benytte seg av våre fasiliteter sørger vi for:

Synlighet/logo/profilering både i forkant og under uken på nett og papir, spredning og presentasjoner i våre sosiale kanaler, profesjonell teknikk, lokaler, logistikk og trykket materiell.

Vi ses i Arendal!