Norge har samarbeidsavtaler i en rekke land, og IKT-Norge har over tid jobbet med Utenriksdepartementet om å gjøre IKT til en del av disse samarbeidene. Sri Lanka har lenge vært et viktig synergiland for Norge og IKT-Norge gjør nå en satsing der.

– Det er også gledelig å konstatere at vi har en relativt stor andel norske selskaper som allerede jobber i og fra Sri Lanka, sier Fredrik Syversen som er i Sri Lanka denne uken.

Statstssekretær i UD, Tore Hattrem, var med IKT-Norge når vi manifesterte samarbeidet i en MoU (memorandum of understanding), signert i Colombo onsdag 1. juni.

image1

Noen av de sakene vi har satt på dagsorden er:

 • Organisasjonsutvikling – bidra til vekst og velstand for begge foreninger.

 • Utvikle og samarbeide rundt startups og entreprenørskap innenfor IKT-sektoren, med fokus på:
  Tilgang til kapital
  Tilgang til kompetanse
  Global vekst og markedsadgang
  Strategi og forretningsutvikling

 • Utvikle og samarbeide rundt Skole, utdanning og kompetanse, med fokus på:
  Fagopplæring og ferdigheter for fremtiden
  Lukke kjønnsforskjellene i IKT-industri – Kvinner i teknologi
  Coding som en integrert del av utdanningssystemene
  EdTech – Utforsk muligheter for næringsliv og pedagogisk utvikling innen EdTech sektoren

 • Utvikle samarbeid med høyere utdanning / FoU Foundations innenfor IKT-sektoren

 • Utvikle hvordan IKT-bransjen bedre kan få tilgang til og påvirke den private og offentlige utdanningssektoren
  Utforsk Miljøspørsmål vedrørende IKT-industri
  Avfall Management Systems – WEE
  IKT som et redskap for grønn vekst
  IKT og energistyring