Vi ønsker med dette velkommen til første møte i IKT-Norges lokaler den 15. februar kl 14.00-16.00.

skjermbilde 2018 02 02 kl 14 22 16

Prinsippet om bærekraft vil ligge som et premiss i all virksomhet fremover, og for oss som næring vil dette være en kilde til nye forretningsmuligheter, men også gi oss en mulighet til å bidra der det smerter mest, nemlig klimaspørsmålet. Hva gjør vi da som næring? Hvordan bidrar vi utover det å tjene penger til egen virksomhet?

Som et resultat av dette oppretter nå IKT-Norge sammen med ledende bedrifter, små og store, et eget forum for teknologi og bærekraft. Vi møter en konstant etterspørsel etter våre meninger om hva den såkalte smarte byen skal bygges på. Sammen må vi gi de gode svarene og være med å lede utviklingen sammen med våre politikere, øvrig næringsliv og befolkningen.

Agenda:

• Vår mulighet –  vårt ansvar –  Heidi  Austlid, adm.dir. IKT-Norge

• Introduksjon til forumet og arbeid videre:

  1. Politisk – høringer  strategier osv.

  2. Markedsmessige muligheter

  3. Milepæler fremover

• Teknologi og den nære fremtids kollektivsystem –  muligheter for samarbeid med næringslivet. Frode Hvattum, strategidirektør Ruter

• Smarte Oslo –  Oslo har mange ulike initiativ i skjæringspunktet teknologi og klima –  Innleder TBC

  1. SmartOslo-strategien

  2. Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019

  3. Næring for Klimarådet.

  4. Pådriv har ambisjon om å gjøre Hovinbyen i Oslo til en global plattform for bærekraftig byutvikling og jobber for en byutvikling som kommende generasjoner vil skryte av.

REGISTRER DIN DELTAKELSE HER

Har du spørsmål? Kontakt Fredrik Syversen på mail fs@ikt-norge.no

Vel møtt!