Riksrevisjonens rapport om datasikkerheten i departementene er skremmende og oppsiktsvekkende lesning. IKT-Norge har gjennom lang tid foreslått at det må skje en konsolidering av offentlige datasentraler.

I dag har vi 700 offentlige datasentraler i Norge. Dette er alt for mange og små miljøer skaper en betydelig sikkerhetsrisiko. I tillegg viser rapporter fra IKT-Norge at det er en betydelig miljøgevinst på å slå sammen de mange offentlige datasentralene. En konsolidering vil kunne spare strøm tilsvarende forbruket til 50.000 husstander. Her snakker vi om en betydelig miljøgevinst. Det er heler ingen tvil om at det er meget store summer å spare på å slå sammen mange små enheter.

Det er nå på tide at myndighetene tar grep om dette, og følger etter våre naboland Sverige og Danmark som har kommet langt i jobben med å konsolidere mange små datasentraler. I Danmark er tallet nå nede i 20 og det er en målsetting om komme ned 2-3 offentlige datasentraler. IKT-Norge venter nå på at det tas grep også i Norge.