Trond Heier, administrerende direktør i Linpro, har sagt seg villig til
å være forumets leder i en startfase. – Det er meget positivt at vi nå
får en arena for behandling av temaer rundt åpen kildekode, og jeg ser
frem til å jobbe med dette innenfor IKT-Norge, sier Heier. – Miljøet er
kraftig voksende i Norge og det er naturlig at dette også gir seg utslag
i påvirkingsarbeidet til IKT-Norge, mener Heier.

Det er fremdeles et stort behov for mer kunnskap om muligheter og
begrensninger knyttet til åpen kildekode. Av denne grunn finner vi det
riktig å gi temaet ekstra oppmerksomhet gjennom opprettelsen av dette
forumet. Forumet skal selv definere mål og rammer for sitt arbeid.

IKT-Norge er av den oppfatning at forumet kan komme med selvstendige
uttalelser. En del av saksarbeidet som vi ser blir naturlig å jobbe med er:

    * Definisjoner av hva som er hva både i forhold til standarder,
      kildekode, og lisenser osv…
    * Se på IKT-Norge sitt avtaleverk og statens standardavtaler i forhold til
      åpen kildekode
    * Høringspartner i forbindelse med offentlige dokumenter
    * Nettverk som forhåpentligvis vil gi forretningsmessig uttelling
    * Kurs/konferanser
    * Veiledninger
    * Spørsmålet om eiendomsrett
    * Internasjonalisering

 

Første møte i forumet er berammet til mandag 26/9, klokken 1400

For ytterligere kommentarer:

Fredrik Syversen     Trond Heier

920 32 470      970 44 544