Forum for digitalisering av industrien

Internettet er fellesnevneren i omstillingsprogram for industrien i flere land. Det første og mest kjente er Tysklands Industri 4.0.  Dette åpner for en ny samarbeidsplattform mellom IT-næringen og den tradisjonelle industrien. Utstrakt bruk av internet of things, big data, selvlærende (“kunstig intelligens”) roboter og systemer vil gjøre at industribedriftene ligner mer på IT-bedrifter.

Som et ledd i omstillingen av norsk økonomi trengs et kraftig løft i produktiviteten i norsk industri. Bare ved å øke verdiskapningen per arbeidstime kan vi klare å konkurrere med lavkostland og beholde en industriell base i Norge. Det trengs en ny industripolitikk for Norge som videreutvikler den norske samarbeidsmodellen inn i den digitale tidsalder.

Bli med å utvikle Industri 4.0. på norsk!

Forumet er åpent for alle IKT-Norge medlemmer som ønsker å levere løsninger til industrien.

Vi får besøk av Odd Myklebust, president i kuratoriet i SINTEF og styreleder i Norsk-Tysk handelskammer om “Hva er Industri 4.0 og hva kan Norge lære av Tyskland?”

Morten Berg, ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet forteller om arbeidet med Regjeringens nye industrimelding – Hvilken plass får digitalisering av industrien?

Fra Smart Energy Halden kommer daglig leder Ole Gabrielsen – Hvordan kan vi løse oppdraget fra Innovasjon Norge i å være en pilot for digitalisering av industrien?

Vi går igjennom aktiviteter og planer for det nye forumet.

Oppstartsmøtet blir 1. desember kl 1400- 1600 i IKT-Norges lokaler, Oscarsgate 20.

Meld deg på her.