Ingenting påvirker vår nærings arbeidsvilkår mer enn statsbudsjettet. IKT-Norge jobber året rundt for at bevilgninger, skatter og regler skal spille med vår næring slik at vi kan vokse og yte tilbake til samfunnet. Når budsjettet er lagt fram kommer den siste fasen. Stortingets budsjettbehandling. Vi har en rekke saker vi ønsker å forbedre i budsjettet. Vi vil reversere kutt i bredbåndsutbygging. Vi vil ha flere IT-studieplasser. Vi vil forbedre skatteopplegget. For å nevne noen saker.

Les Sjeføkonom Roger Schjerva sin makrokommentar her

 

Det er mange saker som berører enkeltmedlemmer direkte og akutt. Slik kommuner vil praktisere eiendomsskatteloven risikerer våre datasenter-medlemmer en skattebombe i fanget. Våre eID-medlemmer risikerer å få hele sin betalingsmodell sparket vekk om staten innfører en ny eID med den betalingsmodellen Justisdepartementet planlegger.

 

De positive sakene som allerede ligger inne i Regjeringens forslag til budsjett heller ikke er trygge. Det fikk vi en påminnelse om i fjor. Da forsvant bevilgningsforslaget til oppgradering av registerne i Brønnøysundregisteret – en viktig infrastruktur for hele næringslivet – når sentrumspartiene trengte midler til sine hjertesaker i budsjettavtalen med regjeringspartiene.

 

I tillegg til bilaterale møter med partigruppene deltar IKT-Norge i høringene til komiteene i Stortinget. Disse høringene er åpne og overføres også på Stortingets Nett-TV https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#sal2

 

Så langt har vi denne oversikten over høringene:

 

Komite Hvem fra IKT-Norge Tidspunkt
Justiskomiteen Roger Schjerva Torsdag 13/10 kl 1100
Finanskomiteen Heidi Austlid og Schjerva Torsdag 13/10 kl 1730
Næringskomiteen Liv Freiholt og Fredrik Syversen 18/10
Helsekomiteen Nard Schreurs og Syversen 20/10 eller 27/10
Kommunal- og forvaltningskomiteen Austlid og Schjerva 20/10 eller 21/10
Transport- og kommunikasjonskomiteen Torgeir Waterhouse og Schjerva 24/10 eller 27/10
Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen Austlid 25/10

Ta gjerne kontakt med en av disse om du har saker og argumenter å bidra med! Og følg gjerne med og del våre argumenter videre!