Arrangementer som er planlagt ifm IKT er følgende:

 New Dehli:

Business Process Outsourcing (BPO). Møter for å kartlegge muligheter for norske selskaper til å benytteindiske ressurser og kompetanse innen; research, telesales, telemarketing, support, og vedlikehold. Dette vil spesielt være interessant for norske selskaper med interesse for engelskspråklige markeder. Men det finnes også språkkompetanse innen BPO i India på de fleste europeiske språk, også norsk(!)

Bangalore

Er et sentrum i den indiske IT-oppbyggingen og kan vise til vellykket satsing på kunnskap og forskning, samt anvendelse av ny teknologi. Det vil bli organisert en presentasjon av den indiske IT-industrien og besøk til relevante IT-selskaper i Bangalore. Her er vi innstillt på å benytte nroske ressusrser for å finne relevante partnere for nor norkse IKT-selskaper
Bangalore.

Bioteknologi og akvakultur. Med over 8000 km kystlinje, 3 millioner hektar innenlands reservoar og 1,4 millioner hektar brakkvann har India et meget stort potensial for fiskeri fra så vel innenlands som marine ressurser. Fiskeri- og akvakultursektoren, sammen med bioinformatikk, vil derfor stå i fokus på seminaret. Norske varer og tjenester innen akvakultur er etterspurt fra indisk side. Innovasjon Norge organiserer sammen med indisk og norsk fagmiljø.