I dag i statsråd har Regjeringen oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva er et av medlemmene i utvalget som skal ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen. Finansminister Siv Jensen har bedt utvalget vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien.

– Å få være en del av dette utvalget skal bli veldig spennende. Utgangspunktet må være å se mulighetene som ligger i delingsøkonomien, sier Roger Schjerva.

Ett av mandatene til utvalget er at “Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.”

– Frilansere er en gruppe som kommer å øke i takt med delingsøkonomiens fremmarsj. Vi bør ikke tenke på dem som løsarbeidere, men som viktig innovatører i arbeidslivet som også trenger sosiale rettigheter mener Schjerva.

– Hva jeg kommer å ha som utgangspunkt i mitt arbeid i utvalget er at delingsøkonomien som all tidligere teknologisk utvikling, kan gi oss større frihet og velferd. Da må vi tilpasse oss den, ikke forsøke å forby den, sier Roger Schjerva.

Les mer om utvalgets mandat  og medlemmer her.

Her får du vite mer om Roger Schjervas tanker om delingsøkonomi.