TorgeirTV2 hjelper deg har avslørt at noen verksteder som reparerer privatpersoners it-utstyr uten tillatelse ser på private bilder og filer. IKT-Norge synes det er bra at TV2 hjelper deg har avslørt dette, og ser svært alvorlig på at aktører i it-næringen begår slike klare overtramp.

Etter at vi fikk tilbake alle PC-ene som hadde vært til reparasjon, viste våre eksperters gjennomgang et sjokkerende resultat: To av verkstedene i testen snoket i bildemappene vi plantet, og ett av verkstedene ga en fullstendig feil diagnose på PC-en. (TV2)

Datamaskiner, smarttelefoner og annet teknisk utstyr er både utstyr de aller fleste før eller senere vil trenge bistand fra eksperter for å reparere. De fleste nordmenns har mange slike produkter , så mange at de er et speilbilde av  livene våre og helt opplagt innnholder mye sensitiv og privat informasjon.

Norske forbrukere og næringsdrivende må kunne stole på at verksteder, konsulenter og andre som kommer i kontakt med deres it-utstyr og data viser stor respekt for det private bilder, dokumenter osv. Denne saken viser grove krenkelser, i tillegg er det en sak som kan bidra til å svekke tillitten til de seriøse aktørene, og ikke minst den nødvendige tillitten forbrukere trenger til aktørene de må søke bistand fra.

IKT-Norge vil følge opp denne saken og invitere både aktørene TV2 har testet og andre relevante aktører til en prosess for å se på hvordan it-næringen kan ta grep for å unngå at dette gjentas. Det er helt avgjørende å sikre at vi alle kan stole på at våre data ikke misbrukes slik denne alvorlige saken har vist. Vi ønsker å gjøre det lett for norske forbrukere å finne eksperter og aktører de kan stole på, og at eventuelle useriøse aktører endrer praksis eller forsvinner ut av markedet.