IKT-Norge er likevel overrasket over at næringsrettet forskningsinnsats fremdeles har liten fokus i regjeringens forskningspolitikk. – Forskningspolitikken må gi norske bedrifter mulighet til å skape en fremtid. Da må ikke anvendt forskning bli nedprioritert til fordel for grunnforskningen. Vi trenger sterkere samarbeid mellomg forskningsinstitusjonene og IKT-næringen. I fremtiden skal vi leve av de kunnskapsintensive bedriftene,  sier Hoff. Dette er en utvikling som tvinger seg fram fordi tradisjonell industri i økende grad bygges ned eller flyttes ut. Vi er ikke lenger konkurransedyktige på enkel produksjon. Dette er en utvikling vi må møte nå, og FoU er svaret på å skape det nye norske næringslivet.
 
Samtidig skal vi skape fremtidens vinnere og fokusere der vi er gode. IKT-basert forskning er et område der Norge kan gjøre det meget sterkt. – Næringsspesifikk forskning som IKT må ikke nedprioriteres til fordel for næringsnøytral forskning, sier Hoff. IKT er viktig ikke bare for å skape en sterk IKT-næring, men viktig for å styrke andre næringer hvor anvendelse av IKT blir stadig viktigere. Vi er meget godt fornøyd med at informasjonsteknologi videreføres som et av hovedsatsningsområdene. Det er svært viktig at dette også følges opp i praksis, noe som ikke har vært tilfelle med den forrige forskningsmeldingen, sier Hoff.

Flere tusen norske arbeidsplasser flyttes årlig ut – et tall som bare vil øke hvis vi ikke satser på forskning som kan gi business. – Problemet er ikke de arbeidsplassene vi taper, men de vi ikke skaper. Dette står om Norges fremtidige velferd. Det er i seg selv et paradoks at vi synes å være mer opptatt av våre pensjoner (pensjonsreformen) enn hva vi skal leve av i fremtiden. Uten inntekter til statskassen henger pensjonene våre i en tynn tråd. Norge står overfor et veivalg.  Norge må ikke bli en fremtidsfri sone. Derfor er den meldingen kanskje den aller viktigste Stortingsmeldingen på lenge.

Forskningsmeldingen er utrolig viktig, og de første ”smakebitene” på meldingen tyder på at regjeringen ønsker å ta grep.   Norge skal opp på OECD, innen 2010. Detteer gledelig men vi kunne ønsket oss en mer ambisiøs tidsplan. Vi har ressursene som skal til i forhold til mange andre land vi sammenligner oss med. Dette handler om hva vi skal leve av i fremtiden og da burde Norge ha gått foran, ikke komme etter. Næringslivet skal stå for 2% av denne veksten og det offentlige for 1%. IKT-Næringen er allerede den næringen som har størst FOU-andel i Norge.

Nesten 50% av Skattefunnmidlene tilfaller i dag bedrifter innen IKT-næringen.  I tillegg er det et spørsmål om hvor mye av de norske midlene som vil forsvinne inn i EU-systemet og gi FoU-aktiviteter som er vanskelig tilgjengelig for norske bedrifter. Når meldingen bebuder friske penger i forskningsfond er det positivt, men her må vi tross alt være klar over at det er avkastningen av fondet som skal benyttes, ikke hele summen. IKT-Norge er svært godt fornøyd med at det settes av midler til forskning på fornyelse av offentlig sektor. Dette har vært et av våre innspill og vi tror at dette vil kunne styrke Meyers Moderniseringstiltak. Regjeringen har tidligere sagt at vi skal bli best i verden på innovasjon. Nå vil man opprette regionale innovasjonssentra. Vi er usikker på om dette er riktig medisin. Tidligere har strukturen i næringslivet vært svært forskjellig fra strukturen i virkemiddelapparatet. Vi er skeptiske til en ytterligere regionalisering.

IKT-Norge kommer tilbake med fyldige kommentarer når meldingen i sin helhet er tilgjengelig, men dette er lovende takter fra regjeringen.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Per Morten Hoff 92022354 eller Heidi Austlid 90745210