Store ord følges ikke opp.

• Det ble sagt mye pent om gründerne i valgkampen. Dette følges ikke opp i budsjettet. De små forbedringene i opsjonsbeskatningen er gjerrige. De legger så sterke begrensninger på hvem som skal kunne bruke dette virkemiddelet at det vil ha liten betydning, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge. Hun påpeker at det heller ikke ligger noen nye satsinger for gründerne andre steder i budsjettet.

• Felles for hele den digitale næringen i Norge er at vi trenger at det utdannes flere IT-eksperter. Regjeringen legger på litt over 20 millioner mer og vil øke med 500 over fire år. Det er alt for lite i forhold til behovet. IKT-næringen vil få en brems på sin potensielle vekst og vi vil bli nødt til å kjøpe mer fra utlandet, sier Austlid.

• Vi savner nye grep for å øke digitaliseringstakten av offentlig sektor. En ny statlig støtteordning for digitaliseringstiltak i kommunene – under 250 000 kroner per kommune – er nesten ikke bryet verd. Kommunene må også bruke egne midler. Det lønner seg for dem over tid, påpeker Austlid.

• Å halvere tilskuddet til bredbåndsutbygging i distriktene er helt feil, det øker tiden for utbygging i hele landet, men vi regner med at Stortinget vil rette opp dette nå som tidligere, sier Austlid.

• IKT-Norge har lenge kjempet for at anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentrene ikke skal inngå i skattegrunnlaget for eiendomsskatt. Vi er veldig glad for at Regjeringen nå følger opp dette og foreslår et skattefritak, sier Austlid.

• Den digitale infrastrukturen må styrkes. For datasenterne er det viktig å styrke fiberkapasiteten ut av landet. Regjeringen tar nå tak i dette med forslaget om å bedre telesikkerhet og -beredskap ved å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet og en pilot for alternativt kjernenett. Det kommer sent, men godt, sier Austlid.

• Vi savner en helhetlig satsing på digital helse, i godt samarbeid med markedet og innovasjonsmiljøer. Det er mange statlige initiativer, men for få insentiver for både startups, etablerte selskaper og helseaktører å utvikle norsk helsesektor i takt med teknologiutviklingen, sier Austlid.

For ytterligere informasjon og kommentarer kontakt Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge 90745210 eller Roger Schjerva, sjeføkonom, 90103661.