IKT Norge avholder ordinær generalforsamling tirsdag 26. april, kl. 15:00-16:00. Se sakliste, årsberetning, årsregnskap m.m.

IKT Norge avholder ordinær generalforsamling tirsdag 26. april, kl. 15:00-16:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt og påmeldte deltakere vil motta lenke til møtet på epost:

Saklisten for generalforsamlingen 2022 er følgende:

  1. Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll
  4. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning
  5. Fremleggelse av årsrapport
  6. Valg av styret
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

 

Årsrapport kan leses her og regnskaps- og revisjonsberetning her. Øvrige møtedokumenter sendes påmeldte direkte.

 

Generalforsamlingen er åpen for alle IKT Norges medlemmer og påmelding skjer her.