Disse ekspertrådene på IKT-Norges generalforsamling kan det være veldig nyttig å få med seg for deg som leder.

Onsdag 15. April 2009 Kl. 15.00 – 19.00 Sted: Ullevål Business Class, Ullevål Stadion.

PROGRAM

Kl. 15.00 Velkommen v/ styreleder Eilert Hanoa

Kl 15.05 Politikernes rolle i Finanskrisen. Valgflesk eller redningsbøye, v/ Stortingsrepresentant Per Kristian Foss, Høyre

Kl 15.25 Hvor lenge vil krisen vare? Og hvilke utslag vil den gi. IKT-Norge får innblikk i de siste prognosene fra SSB, v/ Seniorforsker Torbjørn Eika, Statistisk Sentralbyrå

Kl. 16.00 Hva nå IT-næring ? Hva tror vi om finansiering og verdiutviklingen på IT-selskapene? v/ Norges beste IT-analytiker Ole Petter Kjerkreit.

Kl. 16.20 Hvor mye skal budsjettene justeres for 2.halvår? v/ IT-analytiker Nils Molin, IDC Stockholm, som gir oss de siste up-dates på IDC-analyser over markedsutviklingen.

Kl. 17.40 Utsiktene for vår næring i 2009. Presentasjon av Deloittes rykende ferske Technology Predictions basert på intervjuer med 6000 ledende kunder. Dette er teknologiene som dine kunder vil etterspørre og putte penger i, v/ Halvor Moen, Bransjeleder Telecom, Media&Technology, Deloitte

Kl. 18.00 Generalforsamling for IKT-Norge

Kl. 18.30 Forfriskninger og krisemat.

NB: Påmeldingen på mail til ea@ikt-norge.no Det kan stille flere fra hver bedrift, men på generalforsamlingen har hver bedrift selvsagt kun en stemme.