Årets undersøkelse viser at norske selskaper har kritisk mangel på IT-kompetanse. 38% av virksomhetene som har besvart undersøkelsen sier at de har ledige IT-stillinger de ikke har fått besatt i løpet av de siste 12 månedene.

skjermbilde 2017 12 12 kl 10 22 31

– Undersøkelsen viser at våre medlemsbedrifter har store vanskeligheter med å rekruttere personer med tilstrekkelig IT-kompetanse, og vi vet at det vil bli stadig større rift om dem. Det er ikke bare IT-næringen som har større krav med tanke på leveranser, mye annet skal også digitaliseres – både i offentlig sektor eller næringsliv, sier Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

Kartleggingen er gjennomført blant IKT-Norges medlemsbedrifter forsommeren 2017. Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen er anonymisert. Vi har derfor ikke informasjon om hvilke type digitale selskaper som har besvart kartleggingen, eller hvilken stilling vedkommende som har besvart undersøkelsen har i selskapet. Antall respondenter på undersøkelsen er 184.

Hovedfunn:

• 38% av selskapene svarer at de har ledige IT-stillinger de ikke har fått besatt i løpet av de siste 12 månedene.

• Av de ovenstående selskapene sier 42% at de har måttet si nei til ordre og oppgaver.

• 52% av selskapene svarer at det er ganske vanskelig å få tak i kvalifisert IT-kompetanse til sin virksomhet.

• Den største utfordringen med å få tak i den rette IT-kompetansen er at søkerne mangler spesifikk spisskompetanse. Dette hevder 35% av selskapene.

• 60% av selskapene mener mangelen på den rette IT-kompetansen er det største hinderet for økt vekst i den norske IKT-Næringen.

Resultatene fra undersøkelsen er i tråd med tall fra SSB som viser at en tredjedel av IT-bedriftene opplevde vanskeligheter med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det foregående året.

Økende behov for kunnskap om IT-sikkerhet

Kompetanseundersøkelsen viser at behovet for IT-sikkerhetsløsninger øker hos respondent-bedriftenes kunder, og at behovet for IT-sikkerhetskunnskap generelt er sterkt økende.

– Det er ikke så rart at IT-sikkerhet er ett av områdene vi trenger spisskompetanse på. Både innkjøp, systemer og leveranser blir mer komplekse og omfatter stadig større og mer virksomhetskritiske områder, sier Austlid.

Undersøkelsen er kommet i stand gjennom et interregionalt samarbeid, TechNordic. Det har gitt oss mulighet til å sammenligne med tilsvarende undersøkelser gjennomført av våre søsterorganisasjoner i Norge, Sverige og Danmark. Det viser seg at de skandinaviske landene står overfor mange av de samme utfordringene når det gjelder behovet for IKT-kompetanse. Her kan du lese hele undersøkelsen.

Kompetanseundersøkelsen er den andre IKT-Norge har gjennomført. 2015-undersøkelsen kan du lese her.

Her er Digi.no’s sak om kompetanseundersøkelsen 2017.