I morgen kommer revidert nasjonalbudsjett 2019 – regjeringens sjanse til å justere på sine tidligere disponeringer for budsjettåret.

statsbudsjett

I forkant av presentasjonen tirsdag har vi utarbeidet vår egen smørbrødliste over hva budsjettet bør inneholde for å holde for at den digitale utviklingen i Norge skal holde tritt med andre land:

  • Fjerne differensiert elavgift
  • Reversere vedtak om at «bedrifter i krise» ikke skal inngå i Skattefunnordningen
  • Digital krisehjelp til kommunene
  • Midler til å oppfylle ambisjonene i den kommende nasjonale AI-strategien
  • Flere studieplasser i IT og digitale fag
  • Økt bredbåndsstøtte på 50 millioner kroner

Tull med elavgift

Vi gir blant annet vår fulle støtte til landets nye kraftkrevende industri: Datasentrene.

– Stortingets budsjettvedtak om å øke elavgiften for datasenter som driver med utvinning av kryptovaluta rammer i praksis alle typer datasenter. De som driver datasenter kan ikke begynne å gå inn og kontrollere hva slags typer data hver enkelt kunde har i sine systemer. Det er i praksis umulig, forklarer Liv Freihow i IKT-Norge.

Hun mener miljøargumentet som ligger bak vedtaket er tynt.

– Det er ingen miljøgevinst i det hele tatt. Det vi risikerer er at datasenteroperatørene flykter over til Sverige, som ikke har en slik avgift, eller til kullfyrt kraft andre steder i verden. Vedtaket bør skrinlegges, sier Freihow.

Regjeringen har allerede utsatt iverksettelsen av vedtaket.

IKT-Norge vil også skrote beslutningen fra 2018 om å ikke bevilge mer penger til høyere utdanning, og foreslår i stedet at det opprettes 1000 nye studieplasser innen IT.

Disse kravene ble også publisert i Finansavisen 13.05.2019.