– Vi ser store muligheter for at Grønn IT kan bidra til lavere energiforbruk og reduksjon i utslipp av klimagasser. Samtidig har bransjen betydelige utfordringer i form av blant annet høyt energiforbruk. I vårt samarbeid med IKT-Norge ønsker vi å presse bransjen i positiv retning, samtidig som vi kan være med å synliggjøre at bruken av IT har et stort potensial til utslippsreduksjoner i mange sektorer, sier Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.

– Vi mener at Naturvernforbundet passer godt sammen med Grønn IT. De ser relevansen i våre satsingsområder som grønne datasentre og smartere trafikk – samtidig som de har et bredere og dypere miljøfokus enn IKT-Norge. Dermed kan de være en god sparringpartner for oss, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Smart bruk av IKT som klimaverktøy
Prosjektet Grønn IT har eksistert siden september 2007, og teller i dag 37 medlemmer. Prosjektet er IKT-bransjens fellesdugnad for et bedre klima. Ved oppstarten fokuserte Grønn IT på energigjerrige it-produkter som bidrag til å redusere energiforbruk. Fokus har nå gått mer og mer over på smart bruk av IKT som et potent verktøy i klimaarbeidet

IKT-Norges ”Veikart for vekst og velferd” omhandler konkrete klimarelaterte it-tiltak som til sammen har potensiale til å redusere de globale CO2-utslippene; grønne datasentre, reduksjon av transport av varer og tjenester gjennom dematerialisering og smarte transportløsninger er sentrale satsinger fremover. Her føler Grønn IT-prosjektet imidlertid behov for å koordinere seg med miljøbevegelsen. 

Felles mål
Naturvernforbundet med sin fokus på energieffektivisering og smartere transportløsninger har på mange punkter en overlappende agenda med Grønn IT. Naturvernforbundet ser videre store potensielle klimafordeler i prosjektet ”Sky og fjordane” relatert til grønne datasentre, som IKT-Norge gjennomførte med støtte fra Fornyingsdepartementet

– Vi ser mye konstruktivt arbeid fra Grønn IT-prosjektet. For eksempel liker vi tanken om satsing på store, grønne datasentre. Vi snakker da om energieffektive datasentre som kan bruke en del av kraftoverskuddet som vi vil få i Norge, og som det kan bli problemer med å få eksportert som følge av manglende kraftoverføringskapasitet. Per i dag står datasentrene i Europa for cirka to prosent av Europas strømforbruk, og andelen er økende. Ved å etablere store, energieffektive datasentre i Norge kan vi eksportere bits og bytes fremfor strøm, noe som vil være positivt både for norsk næringsliv og for Europas totale klimaregnskap, sier Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund.

Bredere miljøforankring
Naturvernforbundet ser også store klimagevinster i andre ”smarte” it-prosjekter, som rushtidsavgiften i Stockholm eller smart styring av strømforbruk i bygningsmassen

– Samtidig ser vi potensielle skyggesider ved den økende bruken av IT , som vi vil drøfte i dialogen med Grønn IT-medlemmene, sier Jan Thomas Odegard.

– IKT-Norge tror vi kan få en svært konstruktiv dialog med Naturvernforbundet fremover og gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, avslutter Per Morten Hoff. 

Grønn IT er it-bransjens fellesdugnad for et bedre klima, sewww.gronnit.no 
Norges Naturvernforbund er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, se www.naturvernforbundet.no 

For ytterligere informasjon, kontakt
Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge, tlf 920 22 354
Jan Thomas Odegard, generalsekretær Naturvernforbundet, tlf 414 94 044