Trainee programmet vil være en unik arena som samler 15 traineer fra noen av landets ledende IKT aktører. Parallelt med jobb i den enkelte bedrift følger traineene et fellesprogram i IKT-Norges regi, bestående av 10 dager med fellessamling samt deltagelse i et hovedprosjekt.

Mer informasjon om IKT Trainee finner du her…

Du kan også ta kontakt med prosjektleder Liv Freihow på epost liv.freihow@ikt-norge.no eller på telefon 48250924.