Torsdag 9. juni arrangerte IKT-Norge og Norsk-Tysk Handelskammer heldagskonferansen Industrie 4.0 – på norsk, til en fullsatt sal på KS Agendasenter. Over 150 deltagere hadde møtt opp, og det var representanter fra både norsk og tysk politikk, samt norsk IT-bransje og industri.

Se bildegalleri nederst i saken! Flere bilder finner du også på Twitter under #Industrie40norge

State Secretary Dilek Ayhan, Ministry of Trade, Industry and Fisheries
State Secretary Dilek Ayhan, Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Konferansen ble åpnet av Anne Marit Panengstuen, Adm. Dir i Siemens Norge, og Heidi Austlid, Adm. Dir i IKT-Norge. De var begge enige om viktigheten av å kombinere digital og tradisjonell industri. Dette ble et gjennomgående tema hos alle foredragsholderne.

– Skal vi lykkes med digitalisering av industrien må vi sørge for god digital kompetanse i alle ledd. Derfor må vi ha et utdanningssystemet som evner å utdanne morgendagens fagarbeidere, at vi utdanner flere IT-kandidater og sørger for god etterutdanningstilbud for de som i dag er i industrien, sier Heidi Austlid.

Politikk og Industri 4.0

Tore Tennøe, Adm. Dir. i Teknologirådet ledet første sesjon, som handlet om ”Industrial policies and strategies in Germany and Norway”.

Uwe Beckmeyer, Statssekretær i Finansdepartementet i Tyskland, takket for innbydelsen og muligheten for å snakke foran en slik bred forsamling. Han fortalte blant annet om at det er mye diskusjon i Europa om hva som er riktig måte å utvikle industrien på, og at Tyskland i stedet tok sin egen vei for å beskytte industrien sin. Nå forventer de 3 milliarder euro i økte omsetninger i Tyskland de neste årene som et resultat av dette. Grunnen er blant annet økt produktivitet og sparte kostnader på grunn av teknologi og digitalisering. Med dette setter også tysk industri en internasjonal standard.

State Secretary Uwe Beckmeyer, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
State Secretary Uwe Beckmeyer, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Videre fikk vi høre Dilek Ayhan, Statssekretær ved Nærings –og fiskeridepartementet, snakke om fremtiden for norsk industripolitikk. Hun minnet oss også på den kommende industrimeldinga, som handler om hvordan Norge med avansert teknologi kan utnytte potensialet vårt, som vil legges frem tidlig i 2017.

Jonas Gahr Støre, Leader of the Labour Party
Jonas Gahr Støre, Leader of the Labour Party

Jonas Gahr Støre, Leder i Arbeiderpartiet, snakket om hvorfor energiintensive industrier er viktig for Norge og hva vi kan gjøre for å promotere en ny digital vår. ”Det vi politikere må gjøre er å legge til rette for industrien og teknologien, vi kan ikke lære dem om det”, sa han blant annet. Norge kan bli et foregangsland på ren energi, spesielt når vi ser hvordan IKT-industrien krever mye energi. Den største utfordringen for teknologien er ikke marked lenger, men lovgivning og politikk, men i Norge har vi en unik måte for å møte den.

Anita Krohn Traaseth, CEO, Innovation Norway
Anita Krohn Traaseth, CEO, Innovation Norway

Anita Krohn Traaseth, Adm. Dir Innovasjon Norge, holdt foredraget ”How Norway can position itself to 4.0 and how Innovation Norway will promote digitalization of the Norwegian industry”. Vi har sett et skifte på konsumentsiden de siste 15 årene, nå kommer det til industrien, var hennes budskap. Samt at vi mangler store summer for å dekke den velferdsstaten vi har nå, og må derfor opprette mange flere områder som vi kan leve av. Hun presenterte også deler av Drømmeløftet 2016.

I første seksjon hadde vi også Dr. Jörg Mutschler, fra VDMA – The German Engineering Federation, på scenen. Han snakket om deres erfaringer med innføring av Industri 4.0 blant tyske bedrifter. De lage blant annet guidelines for medlemsbedriftene sine, og arenaer hvor de kunne lære fra hverandre. Deretter hørte vi Sverre Narvesen, Prosjektleder ved NCE Raufoss, som snakket om transformasjon og muligheter i norsk industri.

Første seksjon ble avsluttet med en paneldebatt mellom Jörg Mutschler, Anita Krohn Traaseth, Sverre Narvesen og Uwe Beckmeyer.

Digitalisering av arbeidsplassen

Sesjon to ble ledet Dr. Odd Myklebust, og handlet om digitalisering av arbeidsplassen, og hvordan man må omstrukturere og adaptere etter teknologien.

Første foredragsholder ut i denne sesjonen var Karl Johan Lier, CEO i Hatteland, som snakket om industri 4.0 – fra visjon til realitet. Deretter hørte vi Stefan Johansson fra Festo Didactic snakke om hvordan man forbereder folk på en annerledes arbeidshverdag som innebærer mer komplekse, industrielle omgivelser. Han var tydelig på at vi trenger fortsatt folk i smarte fabrikker, men at vi må være forberedt på å lære nye ferdigheter hele livet.

Sist i denne sesjonen sto Anne Grete Ellingsen, CEO i GCE NODE, på scenen med foredraget ”Digitalization and robotization for increased global competiveness in the oil service sector and the associated suppliers”.

Nye muligheter og forretningsmodeller

Etter lunsj ventet fem nye foredrag, og førstemann ut var Odd Myklebust fra SINTEF Raufoss Manufactureing AS. Han fortalte hva status for digitalisering blant norske bedrifter var, spesielt sammenlignet med Tyskland. Norges utfordringer er er en sårbar leverandørindustri, lav investeringstakt og utnyttelse av roboter, fall i oljepris og konkurranse fra andre EU-land som ligger foran oss.

Deretter hørte vi Even Aas fra Kongsberg Gruppen med foredraget ”Industri 6.0  – Fremtidens industri”. Her sa han blant annet at nå kan vi ta produksjonen hjem igjen, nå er det ikke timeprisen som behøver å avgjøre om vi produserer hjemme eller ute. 6.0 er norsk, og handler om digitalisering og naturresursene våre. Toppindustrisenteret. Han ble etterfulgt av Håkon Rem, leder av Digital Factory i Siemens Norge som snakket om digitalisering for norsk konkurransekraft.

Vinnerne er de som klarer kontinuerlig kompetanseutvikling og omstilling, sier Håkon Rem.

 

Morten Thorkildsen, leder for Rejlers, fulgte opp og snakket om hva som skjer når tradisjonell industri smelter sammen med digital industri.Det handler om å utnytte data og skape ny verdi.

Siste foredrag for dagen ble holdt av Jeanette Iren Moen, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Hun snakket om hvordan man skal digitalisere industrien på en sosialt forsvalig måte.

Roger Schjerva, Sjeføkonom IKT-Norge
Roger Schjerva, Sjeføkonom IKT-Norge

– IT-industrien og tradisjonell industri har nærmet seg hverandre gjennom denne konferansen. Vi er enige om at det er viktig for Norge å beholde den tradisjonelle industrien og at digitalisering er viktigste middel for å få det til. Vi vil jobbe sammen for et nasjonalt industriprogram, et Industri 4.0 på norsk, sa en fornøyd Roger Schjerva, som sto bak konferansen.