Forskningsprogrammet VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) lyser ut midler til nye prosjekter innen sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett.

Disse nye forskningstemaene i VERDIKT er sentrale drivere for utviklingen av Fremtidens internett som er det overordnete rammeverket for utlysningen.

Totalt er det satt av 200 MNOK til Fremtidens Internett.

Søknadsfrist er 25. november.

I tilegg til informasjon om mulighetene for å søke IKT prosjekter i VERDIKT, vil det også orienteres om mulighetene for å søke om IKT prosjekter i forskningsprogrammet BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena), ICT i EU og Innovasjon Norge.

Møtet finner sted på videokonferanserommet (ved kantinen) på IT Fornebu. Martin Linges vei 15-25 (det gamle terminalbygget). Parkering i P-hus bak terminalbygget

Program
0900-0910 Åpning ved Forskningsrådets regionale representant Tom Skyrud

0910-0940 Programkoordinator Jan Rasmus Sulebak fra VERDIKT og BIA-programmet i Forskningsrådet orienterer om mulighetene for å søke om FoU prosjekter innen IKT med spesielt fokus på Fremtidens internett

0940-1000 National Contact point Till Lech orienterer om EU-programmet Information and Communication Technologies (ICT)

1000-1015 Kaffepause

1015-1030 Spesialrådgiver Oddbjørn Clausen orienterer om Innovasjon Norges virkemidler innen IKT

1030-1050 Nettverksdirektør Marius Øgaard orienterer om TIM-nettverket (Telekom, Internett og Media), Oslo MedTech og IT-Fornebu

1050-1100 Spørsmål

Påmelding sendes til Tom Skyrud – tsk@forskningsradet.no mob 41420068

Frist for påmelding er 22.09.2009.