Norges forskningsråd og VERDIKTs programstyre inviterer med dette til informasjonsmøte i forbindelse med at VERDIKT utlyser prosjektmidler med søknadsfrist 26.04.06. Møtet holdes i Auditoriet i Holbergs Terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggaten 27, Oslo, mandag 03.04.06, kl 0830 – 0930. Målgruppen er potensielle søkermiljøer og det er ingen påmelding til arrangementet. Tilsvarende møter holdes også i Tromsø, Trondheim og Bergen i siste halvdel av mars.

VERDIKT – Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT – er Forskningsrådets nye store program innen IKT-forskning. Det foreligger en overordnet programplanskisse for programmet, se vedlegg. Den endlige programplanen er under utarbeidelse av programstyret. I den forbindelse vil det holdes et åpent møte i Oslo 03.04.06 kl 1000 samme sted.

VERDIKTs programstyre har vedtatt at fokusområdene for den kommende utlysningen skal være:
· Sømløse nett
· Rike medier/multimodale systemer

Mer informasjon om utlysningen finnes på Forskningsrådet nettsider og det anbefales å sette seg inn i dette materialet på forhånd.

Agenda for møtet er:
1. Velkommen. Formål med møtet.
2. Presentasjon av VERDIKTs visjon og målsetninger. Spørsmål.
3. Konkret informasjon angående søknadsfristen 26.04.06. Spørsmål.
4. Oppsummering.

Hele invitasjonen finner du her.