Hele telekombransjen inviteres til informasjonsmøte om kravspesifikasjon for neste generasjon kjernenett i helsenettet.

For å kunne velge den løsningen som best mulig ivaretar sektorens behov i et (ideelt sett) 15-årsperspektiv er det nødvendig med en samlet vurdering i sektoren som, innenfor rammen av etablerte erfaringer og så langt det er mulig å forskuttere utviklingen, beskriver framtidige behov sett fra et klinisk ståsted. Det er i løpet av 2011 gjennomført et slikt arbeid. Resultatet av dette arbeidet er oppsummert i rapporten «Vurdering av mulige tjenestebehov i helse- og omsorgssektoren frem mot 2030», sehttp://www.nhn.no/news/neste-generasjon-helsenett-mot-2030.

Med utgangspunkt i rapporten over er NHN, sammen med representanter fra kundene våre, nå i gang med å lage en funksjonell kravspesifikasjon som vil danne konkurransegrunnlaget for en anskaffelsesprosess for neste generasjon av kjernenettet til helsenettet. Anskaffelsen forutsettes gjennomført etter Lov om anskaffelser som «konkurransepreget dialog,» med mål om at kvalifiserte leverandører og NHN i samarbeid skal utvikle en teknisk løsning som tilfredsstiller den funksjonelle kravspesifikasjonen. Formell kunngjøring vil offentliggjøres i løpet av høsten 2012.

Norsk Helsenett og IKT-Norge har derfor i samarbeid gleden av å invitere en samlet telekombransje til et informasjonsmøte i forkant av anskaffelsesprosessen.