Hvilke FoU-prosjekter er IKT-Norge med i?
Prosjekterfaringer og overblikk ved Hans Petter Dahle og Rolf Pettersen

Hvilke gevinster gir internasjonalt FoU-arbeid?
Guttorm Nilsen, Super Office
Vidar Langseid og Tom Rogn, EzSystems
Christopher Lech, Cognit

Finansiering, nettverk, verktøy og koordinering
Matchmakingsverktøy, Bård Krogshus
Prosjektmuligheter, Hans Petter Dahle og Rolf Pettersen

Nytt prosjekt: ”Ekstrem tilgjengelighet” Riitta Hellman, Karde AS

Introduksjon av virkemiddelapparat – Nasjonale og internasjonale finansieringskilder
eContentpluss, Gjermund Lanestedt
Innovasjon Norge, Eivind Petershagen
Forskningsrådets IKT-program, Skattefunn og EUs rammeprogram, Tron Espeli

For mer informasjon, prosjektmuligheter etc. ta kontakt med prosjektleder Heidi Arnesen Austlid på heidi@ikt-norge.no eller 22 54 27 40.