smartitSelskaper og offentlige virksomheter må i dag håndtere elektronisk informasjon på en helt annerledes måte enn tidligere. Det handler ikke lenger bare om å arkivere dokumenter, men all form for elektronisk informasjon må behandles og benyttes til gunst for organisasjonen. Selv enkle tjenester som epost og nettprat krever nye metoder for effektiv håndtering.

I denne femte episoden av Smart IT i det offentlige ser vi nærmere på hva dagens informasjonshåndtering går ut på.