På møtet vil vi diskutere innhold og form på undersøkelsen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer å bli på undersøkelsen slik at den blir best mulig. Undersøkelsen for 2006 vil, i tillegg til lønn og bonus elementer fokusere på pensjonsforhold – samt gi innblikk i egen politikk på likelønn.

I år baserte statistikken seg på  over  5.500 ansatte.   For 2006 ønsker vi å øke dette ytterligere. Vår lønnsundersøkelse er åpen for alle medlemmer og informasjonsmøtet selvfølgelig uforpliktende.

Bli med på å skape bransjens beste lønnsundersøkelse, og dermed et viktig verktøy i lønnsfastsettelsen ut fra objektive kriterier.

Påmelding  senest 01 desember : fs@ikt-norge.no  eller jon.sannes@mercer.com