Møtet er i utgangspunktet ment for nye deltagere, men alle er velkomne. Frist for å melde seg på møtet er fredag 7. november.

Etter tilbakemelding fra selskaper i forbindelse med årets undersøkelse har vi for 2009 fremskyndet publiseringen og tidsplanen er som følger:

Påmeldingsfrist: 15. desember
Innrapporteringsfrist: 23. januar
Rapport publiseres: 4. mars

Vi vil sende ut innrapporteringsmateriell i løpet av november, eller fortløpende ved påmelding etter dette. I år som i fjor vil spørreskjemaene være ferdig utfylt for dem som var med i 2008.

Ta kontakt for påmelding til møtet eller dersom du ønsker ytterligere informasjon om undersøkelsen:
Mercer v/ Asrunn Aure – mobil: 93 45 20 70 eller Asrunn.Aure@mercer.com